Kontakt oss på

Regler som gjelder ved ÅPA

  1. Aldersgrense: 18 år (personer under 18 år, må ha med godkjent ansvarskjema)
 
  2. Alt spill foregår på eget ansvar. Skulle det oppstå noen skader, er spilleren selv ansvarlig for dette.
 
  3. Maske/hjelm skal ALLTID være på under spill og opphold på banen.

  4. Skyting er kun tillat på banen med maske på !
 
  5. Sikringen/løpspluggen skal på før en forlater banen.
 
  6. Hærverk av utstyr/banen er den ansvarlige økonomisk ansvarlig for.
 
  7. Deltagere skal kun bruke kuler kjøpt av ÅPA.
 
  8. Ved markering: rop "UTE" og gå ut av banen (husk å sette på sikringen/løspluggen)
 
  9. Unngå å markere en spiller som allerede er markert ut.
 
  10. Ved forlating av banen: legg en hånd på hodet og gå ut

Bryter en spiller noen av disse reglene, kan vedkommende bli bortvist fra området. Personen får heller ikke refundert pengene. 

Det vill bli gitt flere instrukser under oppmøte, der dere får info om hvordan banen er opplagt og hvordan alt fungerer. 

Om alle følger disse reglene kommer denne dagen til å bli en dag dere sent vil glemme!